Psychostřed/y

Seberozvojová skupina pro dospívající dívky

Co jsou psychostřed/y?

Psychostřed/y jsou seberozvojová skupina pro mladé dívky, která má poskytnout informace, prostor ke sdílení i novým prožitkům. Jedná se o ucelený kurz vedený odborníky na duševní zdraví, který si klade za cíl provést dívky křehkým obdobím jejich dospívání, podpořit je v této nelehké době a pomoci jim zorientovat se ve spletité džungli jejich psychiky a prožívání a tím je posílit. 
Kurz nenahrazuje psychoterapeutickou léčbu.

Pro koho jsou?

Psychostřed/y jsou učeny pro dívky ve věku 14-19 let (studující 8. a 9 třídu ZŠ nebo SŠ), které mají zájem se dozvědět něco nového o své mysli, těle i duši. Současně mají chuť si nově prožít sama sebe, poznat se jinak než dosud a jsou otevřené novým zkušenostem a sdílení s podobně starými dívkami.

Jak to bude probíhat?

Jedná se o 11 týdenní ucelený kurz pro uzavřenou skupinu 9-12 dívek. Proběhne jedenáct 2 hodinových setkání, a to v březenu - květnu 2024, každou středu v 17-19 hodin

První a poslední setkání budou seznamovací, resp. uzavírací a zúčastní se jej také všichni 4 lektoři. Dalších 9 setkání vždy povede jedna lektorka a koterapeut (více informací o lektorech viz níže). Jeden lektor vždy povede 3 po sobě jdoucí setkání, která budou tematicky ucelena.

Při účasti nezletilých dívek (14-17 let) je u prvního setkání vyžadována přítomnost rodiče od 17:00-17:30 hodin (v případě, že se zákonný zástupce nemůže prvního půlhodinového setkání zúčastnit, je nutné se předem individuálně dohodnout na jiném termínu).  

Jaká jsou témata?

  • Identita
    Můj životní příběh / Kdo jsem a kým chci být / Zdroje / Hodnoty / Sexualita, ženství, tělo a jeho signály
  • Vztahy
    S rodiči / vrstevníky / partnerské / ve škole / další vztahy / Sebehodnota / Hranice / Závislosti / Média a sociální sítě
  • Psychohygiena
    Jak pracovat se stresem / s emocemi / Co jsou úzkost, deprese, trauma / Péče o duševní zdraví a pohodu
  • Kam jdu? Jaké jsou moje cíle a budoucnost?

Kde se to koná?

Setkání se budou konat v prostoru Ve Vile, v Plzni na Slovanech na adrese Nepomucká 50. Vice informací o místě konání zde. Mapa zde.

Místo je dostupné MHD - konečná tramvaje č. 1, zastávka Slovany, poté cca 10 min pěšky a /nebo trolejbus č. 10 a 13, zastávka U Kasáren (pozor, zastávka je na znamení). V okolních ulicích je dostatek místa pro parkování. 

Kolik to stojí?

Cena kurzu je 5.500 Kč / osobu

Jak se přihlásit?

Přihlášky zasílejte na email: info@evaseflova.cz. Do přihlášky prosím napište svoje jméno, (+ jméno zákonného zástupce u nezletilých), datum narození, adresu (z důvodu vystavení dokladu), kterou školu navštěvujete a Vaše zkušenosti s psychoterapií. Na základě přihlášky Vám zašleme informace k platbě. Vaše přihláška je platná po uhrazení zálohy 3.500 Kč, doplatek je splatný 14 dní před zahájením kurzu.

V případě nenaplnění kurzu min. 9 účastníky Vám bude kurzovné vráceno. Pokud se nebudete moci kurzu zúčastnit a bude obsazen náhradníkem (před zahájením kurzu), bude Vám platba v plné výši vrácena.

Naše lektorky

Mgr. Petra Štefflová

Psycholožka, psychoterapeutka a rodinný terapeut s téměř 30 letou praxí. Absolventka výcviků a seminářů v logoterapii, existenciální analýze, arteterapii, systemické rodinné terapii, Somatic Experiencing, Edukativní a rodičovské terapii.

V současné době má svou soukromou psychologickou a psychoterapeutickou praxi a také spolupracuje jako psycholog se školami, neziskovými organizacemi i institucemi. 

Ceněna je zejména pro své skvělé diagnostické schopnosti, zkušenosti, vstřícnost, pochopení, nadhled i pokoru se kterou ke své práci přistupuje. V kurzu se ponoří do témat vztahy, hranice a sebehodnota. 

Více o Petře na www.psychologieplzen.cz.

Mgr. Barbora Šimková

Absolventka magisterského studia Učitelství pro SŠ na FPE ZČU  v oboru Psychologie a Anglický jazyk. V současné době učí psychologii na VOŠ Plzeň a má svoji soukromou praxi. 

Kromě individuálních i párových terapií pořádá také skupinové akce - Čas pro mámu a dceru, Dotkni se arte(terapie), Cesta hrdiny, organizuje a vede ženské kruhy i kroužky pro dospívající. 

Tato mladá a velmi nadějná terapeutka je oceňována zejména pro svoji empatii, pochopení a podporu vůči klientům. Dokáže vytvořit příjemnou atmosféru a současně se nebojí jít do hloubek a dovést vás k zásadní vnitřní změně. V Psychostředách se bude zabývat tématy identity, zdroji, hodnotami, sexualitou a ženstvím.

Více o Barboře na www.barasimkova.cz.

Helena Skořepová

Psychoterapeutka a koučka s téměř 20 letou praxí. Terapie vystudovala ve švýcarském Zurichu. Propojuje práci terapeuta s energetickou medicínou. 

Pracuje s jednotlivci, se skupinami i dětmi, dělá terapie, konstelace a sebepoznávací kurzy. Přednáší ve firmách a je spolumajitelkou společnosti Movefit, pomocí které spojuje pohyb a psychologii. Spolupořádá charitativní akce, je aktivní na sociálních sítích IG a fcb, kde nabízí receptář na vnitřní pohodu a klid pod názvem Dita a Helča vedou řeči. 

Vyniká svým citlivým přístupem, vytříbenou intuicí a výbornými komunikačními a prezentačními dovednostmi.  V naší skupině se zaměří na psychohygienu - práci se stresem, emocemi a péči o duševní zdraví. 

Více o Heleně na @dhreci nebo www.movefit.eu.

Bc. Eva Šeflová

Organizátorka, terapeutka a majitelka prostoru Ve Vile. Vystudovala ekonomii na MZLU v Brně, nyní studuje obor Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci na UP v Olomouci. Pracovala 10 let v neziskových organizacích v rámci sociálních služeb a na EU projektech. Je absolventkou výcviků Voice dialogue a Konstelace traumatu u R. Resse a metody RUŠ.  9 let individuálně pracovala s klienty na seberozvoji.

V nově zrekonstruovaném prostoru Ve Vile i mimo něj organizuje a realizuje pohybové, vzdělávací a rozvojové aktivity i kurzy.

Je velmi empatická a citlivá ve vnímání vůči klientům a jejich potřebám. Je tvůrkyní kurzu Psychostřed/y, zaštiťuje jej a bude přítomna všech setkání jako koterapeut.

Kontakt

V případě jakýchkoliv organizačních či obsahových dotazů prosím kontaktujte Evu Šeflovou:

+420 732 900 384
info@evaseflova.cz